Trådlyft

Trådlyft

Är en ny och enkel metod för att strama upp huden utan kirurgi. Det finns två olika slags trådar. Monotrådar som är tunna och förs in ytligt under huden för att stimulera huden att bygga upp nytt kollagen som i sin tur åstadkommer ett lyft. Trådarna bryts ner i kroppen efter ca 4-8 månader. Resultatet ser man omedelbart men blir ännu bättre efter hand då kroppen bygger upp kollagen. Det finns också COG-trådar som lyfter vävnaden med hjälp av små hullingar. Denna behandling genomförs genom att man gör ett instickshål där man sedan för in lite tjockare trådar för att lyfta den vävnad som ska behandlas. Även här stimulerar trådarna huden att bygga upp nytt kollagen som i sin tur åstadkommer ett lyft även efter dessa trådar brutits ner. Dessa trådar bryts ner efter ca 9-16 månader.

T. Estetik utför trådlyftsbehandling i exempelvis ansikte, ögon, käklinje, kindben och hals. Innan trådlyft bokas ska en konsultation ha gjorts där vi går igenom förväntat resultat, pris, och före- och eftervård.

Före behandlingen: Du ska vara frisk vid behandlingen. Jag behandlar ej dig under 18 år, gravida, ammande, samt dig med ett aktivt herpesutbrott. Undvik alkohol, omega 3 samt blodförtunnande läkemedel som ibuprofen de närmaste dagarna innan behandling för att minska risken för blåmärken. Du ska ej ha någon pågående infektion i kroppen

Efter behandlingen: Försök att hålla det behandlade området så rent som möjligt. 

  • Rör inte på området
  • Använd ingen make-up på 48 timmar
  • Undvik bad och bastu i 3 dagar
  • Undvik att träna under 48 timmar efter behandlingen
  • Använd solskyddsfaktor på det behandlade området

 

Det är bra att ta paracetamol regelbundet ett par dagar efter behandlingen eftersom du kan känna dig öm och stel i behandlingsområdet. Särskilt om du behandlats med COG-trådar. En mer utförlig information om eftervård fås med behandlingstillfället.